Journal of Korean Medicine Rehabilitation : eISSN 2288-4114 / pISSN 1229-1854

Fig. 5.

Download original image
Fig. 5.

The change of K-MBI score. K-MBI: Korean version of Modified Barthel Index.

J Korean Med Rehabi 2018;28:103-12 https://doi.org/10.18325/jkmr.2018.28.4.103
© 2018 J Korean Med Rehabi