Journal of Korean Medicine Rehabilitation : eISSN 2288-4114 / pISSN 1229-1854

Fig. 1.

Download original image
Fig. 1.

Carbon beam treatment machine.

J Korean Med Rehabi 2018;28:113-24 https://doi.org/10.18325/jkmr.2018.28.4.113
© 2018 J Korean Med Rehabi