Journal of Korean Medicine Rehabilitation : eISSN 2288-4114 / pISSN 1229-1854

Fig. 3.

Download original image
Fig. 3.

Risk of bias summary. (+): low risk of bias, (-): high risk of bias, (?): unclear of bias.

J Korean Med Rehabi 2019;29:1-6 https://doi.org/10.18325/jkmr.2019.29.1.1
© 2019 J Korean Med Rehabi