Journal of Korean Medicine Rehabilitation : eISSN 2288-4114 / pISSN 1229-1854

Fig. 3.

Download original image
Fig. 3.

FPX25 Algometer (Im-Tech, Osan, Korea).

J Korean Med Rehabi 2019;29:149-56 https://doi.org/10.18325/jkmr.2019.29.3.149
© 2019 J Korean Med Rehabi