Journal of Korean Medicine Rehabilitation : eISSN 2288-4114 / pISSN 1229-1854

Fig. 1.

Download original image
Fig. 1.

Manual muscle test. Rt.: right, Lt.: left.

J Korean Med Rehabi 2019;29:135-42 https://doi.org/10.18325/jkmr.2019.29.4.135
© 2019 J Korean Med Rehabi