Journal of Korean Medicine Rehabilitation : eISSN 2288-4114 / pISSN 1229-1854

Fig. 8.

Download original image
Fig. 8. L-spine X-ray lateral view in case 3.
J Korean Med Rehabi 2020;30:125-35 https://doi.org/10.18325/jkmr.2020.30.1.125
© 2020 J Korean Med Rehabi