Journal of Korean Medicine Rehabilitation : eISSN 2288-4114 / pISSN 1229-1854

Fig. 3.

Download original image
Fig. 3. L-spine X-ray of case 1 (August 6, 2019).
J Korean Med Rehabi 2021;31:165-73 https://doi.org/10.18325/jkmr.2021.31.1.165
© 2021 J Korean Med Rehabi