Journal of Korean Medicine Rehabilitation : eISSN 2288-4114 / pISSN 1229-1854

Fig. 1.

Download original image
Fig. 1. Magnetic resonance imaging hip joint - coronal view (September 20, 2019).
J Korean Med Rehabi 2021;31:195-204 https://doi.org/10.18325/jkmr.2021.31.1.195
© 2021 J Korean Med Rehabi