Journal of Korean Medicine Rehabilitation : eISSN 2288-4114 / pISSN 1229-1854

Fig. 1.

Download original image
Fig. 1. Flowchart of identification and screening for the eligible studies.
J Korean Med Rehabi 2021;31:75-86 https://doi.org/10.18325/jkmr.2021.31.4.75
© 2021 J Korean Med Rehabi