Journal of Korean Medicine Rehabilitation : eISSN 2288-4114 / pISSN 1229-1854

Fig. 3.

Download original image
Fig. 3. The changes of numerical rating scale.
J Korean Med Rehabi 2022;32:155-62 https://doi.org/10.18325/jkmr.2022.32.2.155
© 2022 J Korean Med Rehabi