Journal of Korean Medicine Rehabilitation : eISSN 2288-4114 / pISSN 1229-1854

Fig. 6.

Download original image
Fig. 6. Ultrasound findings of case 5.
J Korean Med Rehabi 2022;32:163-71 https://doi.org/10.18325/jkmr.2022.32.2.163
© 2022 J Korean Med Rehabi