Journal of Korean Medicine Rehabilitation : eISSN 2288-4114 / pISSN 1229-1854

Fig. 4.

Download original image
Fig. 4. Clinical pathway for admission medical teams (time task matrix).
J Korean Med Rehabi 2022;32:141-51 https://doi.org/10.18325/jkmr.2022.32.3.141
© 2022 J Korean Med Rehabi