Journal of Korean Medicine Rehabilitation : eISSN 2288-4114 / pISSN 1229-1854

Fig. 9.

Download original image
Fig. 9. The amount of treatment by month for 3 years (hospital- level).
J Korean Med Rehabi 2022;32:61-72 https://doi.org/10.18325/jkmr.2022.32.4.61
© 2022 J Korean Med Rehabi