Journal of Korean Medicine Rehabilitation : eISSN 2288-4114 / pISSN 1229-1854

Fig. 1.

Download original image
Fig. 1. Flow chart of the selection process.
J Korean Med Rehabi 2024;34:39-47 https://doi.org/10.18325/jkmr.2024.34.1.39
© 2024 J Korean Med Rehabi